Meklēt

Mazinot digitālo plaisu: kā palīdzēt omei lietot Google un opim sūtīt bildes

Prezentācijas autore Dr. sc. comm. Līva Kalnača.

Partneri