Meklēt

Šajā lapā jūs varat atrast visus medijpratības materiālus, kas ir izveidoti BECID mediju ekspertu vadībā. Materiāli ir bezmaksas lietošanai, un to izplatīšana ir atļauta!

Noderīgi materiāli

Partneri