Meklēt

Medijpratīgs seniors: digitālās vides situācijas, kuras gudri pārvaldīt

Prezentācijas autore Dr. sc. comm. Klinta Ločmele.

Partneri