Meklēt

Vidzemes Augstskola (Latvija)

Vidzemes Augstskola (ViA) ir valsts augstskola, kas ir starptautiski atzīta ar savu spēcīgo fokusu uz fundamentāliem un lietišķiem pētījumiem un starptautisko sadarbību. 2020. gadā 45% no tās budžeta veidoja dažādas dotācijas un pētniecības finansējums, un tajā strādāja 45 pilnas slodzes pētnieki. Augstskola misija ir veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības ilgtspējīgu attīstību reģionālā, valsts un starptautiskā līmenī un nodrošināt augsta līmeņa profesionāļus gan privātajam, gan publiskajam sektoram. Turklāt ViA veic pētījumus, lai risinātu sabiedrības problēmas. ViA ir Eiropas universitāšu alianses E³UDRES² dalībniece, un šobrīd tā strādā pie projekta “Sabiedriska un uzņēmīga Eiropas Universitāte kā virzītājspēks Eiropas reģionu viedai un ilgtspējīgai attīstībai”. Šajā projektā iesaistītais Sociālo, ekonomisko un humanitāro zinātņu pētniecības institūts (HESPI) izveidots 2013. gadā ar mērķi veikt atklātus un radošus zinātniskos pētījumus, publiskot rezultātus un veicināt to pielietojumu viedo kopienu attīstībā dažādos līmeņos. ViA ir liela pieredze tādās jomās kā stratēģiskā komunikācija, dezinformācija, plašsaziņas līdzekļu un informācijas lietotprasme, pilsoniskā līdzdalība, institucionālā, politiskā un sabiedrības uzticēšanās un zinātņu lietotprasme.

Pārstāvji: Līga Cvetkova, Katrīne Kūkoja, Agnese Davidsone, Jānis Buholcs, Solvita Denisa-Liepniece, Linda Veliverronena, Iveta Auniņa.

Partneri