Otsi

Vidzeme Rakenduskõrgkool (Läti)

Vidzeme Rakenduskõrgkool on avalik-õiguslik ülikool, mida on rahvusvaheliselt tunnustatud selle eest, et seal pööratakse suurt rõhku alus- ja rakendusuuringutele ning rahvusvahelisele koostööle. 2020. aastal pärines 45 protsenti ülikooli eelarvest eri toetustest ja teadusuuringute rahastamisest ning ülikoolis oli 45 täistööajaga töötajat. Ülikooli eesmärk on edendada teadmuspõhise ühiskonna kestlikku arengut piirkondlikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil ning pakkuda kõrgetasemelisi spetsialiste nii era- kui ka avalikule sektorile. Lisaks tehakse seal teadusuuringuid, mis aitavad lahendada ühiskonnaprobleeme. Vidzeme Rakenduskõrgkool on Euroopa Ülikoolide Liidu liige ja töötab praegu projekti „Engage and Entrepreneurial European University as Driver for European Smart and Sustainable Regions“ kallal. Selles projektis osaleb sotsiaal-, majandus- ja humanitaaruuringute instituut, mis loodi 2013. aastal selleks, et teha avatud ja loovaid teadusuuringuid, avaldada tulemusi ning aidata neid rakendada arukate kogukondade arendamise eri tasanditel. Vidzeme Rakenduskõrgkoolil on palju kogemusi sellistes valdkondades nagu strateegiline kommunikatsioon, desinformatsioon, meedia- ja infopädevus, kodanike kaasamine, institutsiooniline, poliitiline ja ühiskondlik usaldus ning teaduspädevus.

Esindajad Katrīne Kūkoja, Agnese Davidsone, Jānis Buholcs, Solvita Denisa Liepniece, Linda Veliverronena, Iveta Auniņa. Sihtasutus Balti Uuriva Ajakirjanduse Keskus (Re:Baltica; Latvia)

Partnerid