Paieška

Baltijos šalių žiniasklaidos kompetencijos centras (BCME) (Latvija)

BCME yra Baltijos šalyse veikianti ne pelno siekianti nevyriausybinė organizacija, kurią sudaro 13 steigėjų, įskaitant visuomeninius transliuotojus, žiniasklaidos asociacijas ir universitetus. Jai vadovauja septynių narių valdyba, kurią renka steigėjai, o vadovauja valdybos išrinktas vykdomasis direktorius. BCME gauna finansavimą iš įvairių vyriausybių ir tarptautinių organizacijų, įskaitant NATO, Britų tarybą ir UNESCO. Organizacija daugiausia dėmesio skiria žiniasklaidos plėtrai ir medijų raštingumui, daug dėmesio skirdama kovai su dezinformacija ir kritinio mąstymo įgūdžių skatinimui. BCME pastangos ugdyti medijų raštingumą yra pritaikytos įvairiems žiniasklaidos auditorijos segmentams, įskaitant tuos, kurie yra ypač pažeidžiami propagandos ir dezinformacijos. Organizacija turi mokytojų, tyrėjų, ekspertų ir žiniasklaidos atstovų tinklą visame Baltijos šalių regione ir už jo ribų.

Atstovai: Gunta Sloga, Dalia Bankauskaitė, Solvita Denisa-Liepniece.

 

Partneriai