Meklēt

Baltijas mediju izcilības centrs (BCME) (Latvija)

BCME ir bezpeļņas NVO, kas atrodas Baltijas reģionā, un tajā ir 13 dibinātāji, tostarp sabiedriskās raidorganizācijas, plašsaziņas līdzekļu asociācijas un universitātes. To pārvalda septiņu locekļu valde, ko ievēl dibinātāji, un to vada valdes izvēlēts izpilddirektors. BCME saņem finansējumu no dažādām valdībām un starptautiskām organizācijām, tostarp NATO, Britu padomes un UNESCO. Organizācijas uzmanības centrā ir plašsaziņas līdzekļu attīstība un lietotprasme, īpašu uzsvaru liekot uz dezinformācijas apkarošanu un kritiskās domāšanas prasmju veicināšanu. BCME plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes centieni ir pielāgoti dažādiem plašsaziņas līdzekļu auditorijas segmentiem, tostarp tiem, kas ir īpaši neaizsargāti pret propagandu un dezinformāciju. Organizācijai ir pasniedzēju, pētnieku, ekspertu un plašsaziņas līdzekļu pārstāvju tīkls visā Baltijas reģionā un ārpus tā.

Pārstāvji: Gunta Sloga, Dalia Bankauskaite, Solvita Denisa-Liepniece.

Partneri