Search

Homoseksualitāte nav slimība; praids nav slimības propagandaNav taisnība – apgalvojums neatbilst patiesībai, tam nav pierādījumu, izteikuma autors neapzināti maldina vai melo

Pēc Baltijas praida gājiena kādā Facebook ierakstā vedināts domāt, ka LGBTQ+ kopienai piederoši cilvēki ir slimi un praids ir “slimuma propaganda”. Homoseksualitāte un transseksualitāte nav slimības.

Ierakstā publicēti foto no praida gājiena Rīgā. Pavadošajā tekstā pausts, ka paredzēts sanaidot “slimos pret veselajiem” un runāts par slimuma propagandu. Praida gājieni visā pasaulē ir daļa no praida mēneša pasākumiem. Tie tradicionāli notiek jūnijā, atzīmējot Stounvolas sacelšanos 1969. gada jūnijā. Toreiz pēc policijas reida Stounvolas geju bārā Ņujorkā sākās vairāku dienu ilgi protesti LGBTQ+ cilvēktiesību aizstāvībai. 

Ne Latvijas, ne starptautiskajā slimību klasifikācijā homoseksualitāte par tādu netiek uzskatīta. Re:Check par to jau rakstīja šeit. 

Atzītākās un visplašāk pielietotās garīgās veselības rokasgrāmatas publicē un atjaunina Amerikas psihiatru asociācija (APA) un Pasaules veselības organizācija (PVO). Pirmie šo rokasgrāmatu izdevumi publicēti ap pagājušā gadsimta vidu un tajos homoseksualitāte bija pieskaitīta pie garīgajām kaitēm. Taču mūsdienu pētnieki (un daļa pētnieku ap pirmo izdevumu publicēšanas laiku) uzskata, ka šāda nostāja bija balstīta nevis uz zinātniski pamatotu izvērtējumu, bet tā laika sabiedrības uzskatiem un normām; it sevišķi tādēļ, ka agrāk pētījumu par šo tematu bijis maz. Gadu gaitā homoseksualitāte un tās ietekme uz indivīdu ir arvien vairāk pētīta un saprasta. Līdz ar to mainījies arī zinātniskās sabiedrības un veselības organizāciju viedoklis. Patlaban nevienā no starptautiski pielietotajām slimību sistemātikas rokasgrāmatām homoseksualitāte nav pieskaitīta pie slimībām. Tālāk rakstā apskatīsim, kā un kāpēc homoseksualitāte vairs nav APA un PVO rokasgramatās.

No 1952. līdz 1973. gadam APA Psihisko traucējumu diagnostikas un statistikas rokasgrāmatā (DSM) homoseksualitāte bija norādīta pie “personības traucējumiem”. Pagajušā gadsimta 70. gadu sākumā psihiatru viedokļu šķelšanās un cilvēktiesību aktīvistu spiediena iespaidā APA nolēma izvērtēt, vai klasifikācija ir pamatota. Mediķi, kas iestājās pret līdzšinējo klasifikāciju, norādīja, ka liela daļa homoseksuāļu ir apmierināti ar savu seksuālo orientāciju. Turklāt tika novērots, ka atšķirībā no citiem DSM norādītajiem garīgajiem traucējumiem homoseksualitāte “slimniekam” neizraisa ne subjektīvas ciešanas, ne sociālās efektivitātes vai funkcionēšanas traucējumus.

Līdz ar šo lēmumu rokasgrāmatā tika iekļauta jauna diagnoze – seksuālās orientācijas traucējumi (SOT), ar ko diagnosticēja homoseksuāļus, kam viņu seksuālā orientācija radīja subjektīvas ciešanas. Ar laiku arī SOT tika izņemts no DSM; jau pagājušā gadsimta 80. gados daļa psihiatru uzskatīja, ka SOT ir nevis zinātniski pamatota diagnoze, bet politisks kompromiss.

PVO Starptautisko statistisko slimību un veselības problēmu klasifikāciju (SSK) Latvijā izmanto jau kopš 1996. gada. Homoseksualitāte no tā tika izsvītrota 1990. gadā (iepriekšējais izdevums iznāca 1975. gadā). Tas, kādēļ no SSK pakāpeniski izņemtas ar seksuālo orientāciju saistītās kaites, 2014. gadā PVO oficiālajā biļetenā skaidrots šādi: “Šīs izmaiņas atspoguļo gan jaunos cilvēktiesību standartus, gan empīrisku pierādījumu trūkumu, kas pamatotu seksuālās orientācijas izpausmju variāciju patoloģizāciju un medikalizāciju.”

2019. gadā Pasaules veselības organizācija no garīgo traucējumu saraksta izņēma arī atšķirīgu dzimumidentitāti jeb transseksualitāti. 

Secinājums: Tas, ka homoseksualitāte ir slimība, ir novecojis uzskats, kas ir pretrunā ar starptautisku mediķu un sabiedrības veselības organizāciju nostāju. Patlaban nevienā no atzītākajām garīgo slimību sistemātikas rokasgrāmatām homoseksualitāte nav pieskaitīta pie garīgām slimībām.

Šis raksts ir daļa no Re:Check darba, pārbaudot iespējami nepatiesus vai puspatiesus Facebook ierakstus, attēlus un video. Par Re:Check sadarbību ar Facebook lasiet šeit.
Visus Re:Check rakstus lasi ŠEIT!
Ja arī jūs redzat apšaubāmu apgalvojumu, sūtiet to mums uz recheck@rebaltica.com

Par projektu: Re:Check ir Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Re:Baltica paspārnē strādājoša faktu pārbaudes un sociālo tīklu pētniecības virtuāla laboratorija. Pārbaudīto faktu vērtējumam izmantojam sešas iespējamās atzīmes un krāsas: patiesība (izteikums ir precīzs un faktoloģiski pierādāms), tuvu patiesībai (apgalvojums ir lielākoties patiess, taču ir pieļautas sīkas neprecizitātes), puspatiesība (apgalvojums satur gan patiesu, gan nepatiesu informāciju, daļa faktu ir noklusēta), drīzāk nav taisnība (apgalvojumā ir kripata patiesības, taču nav ņemti vērā būtiski fakti un/vai konteksts, līdz ar to izteikums ir maldinošs), trūkst konteksta – tiek salīdzinātas nesalīdzināmas lietas, izteikums ir pretrunā ar paša iepriekš teikto vai darīto vai trūkst būtiskas papildu informācijas un nav taisnība (apgalvojums neatbilst patiesībai, tam nav pierādījumu, izteikuma autors neapzināti maldina vai melo). Vērtējumu piešķir vismaz divi redaktori vienojoties. 

Ziedo ar PayPal
NEATKARĪGAI ŽURNĀLISTIKAI VAJAG NEATKARĪGU FINANSĒJUMU
Ja Jums patīk Re:Baltica darbs, atbalstiet mūs!
Konts: LV38RIKO0001060112712
Tagad ziedo arī ar Mobilly! Lai to izdarītu, lietotnes ziedojumu sadaļā atrodiet mūsu zīmolu un sekojiet tālākajām norādēm.