Search

FAKTIKONTROLL | Kohus ei otsustanud, et COVID-19 vastane vaktsiin pole päris vaktsiinFacebookis levib valeväide, et USA kohtuotsuse kohaselt pole COVID-19 mRNA vaktsiin tegelikult vaktsiin, vaid ravim. Tegemist on kohtuasjas osalenud ühe tunnistaja tsitaadi, mitte kohtuotsusega.„USA üheksanda ringkonna apellatsioonikohus tegi šokeeriva otsuse, mis võib muuta rahvatervise poliitikat kogu riigis,“ kirjutab postitaja. Ta jätkab kirjeldamist, kuidas väidetava Tervisevabaduse kaitsefondi ja teiste Los Angelese ühtse koolipiirkonna vaidlustajate vahelises vastuolulises kohtuasjas otsustas kohus, et COVID-19 mRNA süste ei peeta traditsioonilise meditsiini määratluste kohaselt vaktsiiniks.FaktidLos Angelese ühendatud koolipiirkond (The Los Angeles Unified School District) kuulus nende tööandjate hulka, kes 2021. aastal nõudsid oma töötajatelt COVID-19 vastu vaktsineerimist. Esimene hagi, mis esitati 17. märtsil 2021, algatati töötajate poolt, kes ei soovinud end vaktsineerida. See hagi lükati neli kuud hiljem tagasi, kuna koolipiirkond oli oma poliitikat muutnud, võimaldades töötajatel vaktsineerimise asemel end regulaarselt testida. Hiljem kehtestas koolipiirkond taas vaktsineerimise nõude ilma testimise võimaluseta ning septembris loobus sellest nõudest täielikult.Teine hagi esitati novembris 2021 Idaho osariigis asuva mittetulundusühingu poolt, mis loodi 2020. aastal ja on algatanud mitu kohtuasja koroonapiirangute, sealhulgas maski- ja vaktsiinikohustuse, vastu.Mittetulundusühing nimega Tervisevabaduse kaitsefond (Health Freedom Defense Fund) väitis, et COVID-19 vaktsiinid ei ole tegelikult vaktsiinid, vaid on hoopis „meditsiinilised ravimid“ ning neid ei saa kohustuslikuks teha. Nad väitsid ka, et COVID-19 vaktsiinid ei takista haiguse levikut, vaid vähendavad selle tõsidust nakatunutel, mistõttu on süst ravi, mitte vaktsiin.„See ei ole otsus, et Covid-19 vaktsiinid ei ole vaktsiinid,“ ütles Dorit Reiss, California Ülikooli San Francisco õigusteaduskonna professor AFP faktikontrollile. Apellatsioonikohus ei hinnanud hagejate teaduslikke väiteid. Kuigi õiguslik võitlus LA koolipiirkonna vastu on kestnud umbes kolm aastat, on see endiselt suhteliselt varajases õiguslikus staadiumis, kuna mõlemad kohtuasjad on esimese astme kohtutes tagasi lükatud. 2022. aastal lükati Tervisevabaduse kaitsefondi hagi tagasi, sest kohus leidis, et vaktsiini võime vähendada haiguse ja surma riski oli vajalik, et kaitsta õpilaste ja töötajate tervist.Kuid 7. juunil tühistas USA üheksanda ringkonna apellatsioonikohus selle tagasilükkamise ja saatis juhtumi tagasi esimese astme kohtusse, et mõlema poole argumente põhjalikumalt kaaluda. See omakorda viiski liikvele valeinfo, et apellatsioonikohtu otsus kinnitab, et hagejate väited vaktsiinide kohta on õiged. Otsus: Vale. USA kohus ei ole teinud otsuse, et mRNA vaktsiinid ei ole päris vaktsiinid. Seda väitsid ühe kohtuasja hagejad. Hetkel kohtuasi veel käib.