Search

FAKTIKONTROLL | Kaja Kallasega tehtud petukõnele keerati veel üks vint peale. Tegelikult ei öelnud ta kordagi, et ukrainlastele „ei saa tõtt rääkida“Eelmisel nädalal avaldasid Venemaa petturid Vovan ja Lexus videosalvestuse oma petukõnest Kaja Kallasega. Kohalike portaalide sõnul olevat Kallas öelnud, et „Ukrainale ei saa öelda, et nad ei võida – neile ei saa tõde öelda“. Tegelikult sellist tsitaati videos ei ole. Peaminister Kaja Kallas sai 6. septembril petukõne Aafrika Liidu presidendi Moussa Faki nimel. Tegelikult vestles Kallas Venemaa petiste Vovani (Vladimir Kuznetzov) ja Lexusega (Aleksei Stoljarov). Kõne juures viibisid riigikantselei ja välisministeeriumi nõunikud.Valitsuse kommunikatsioonibüroo sõnul räägiti kõnes olukorrast Nigeris ja Saheli piirkonnas ning samuti toidujulgeolekuga seotud teemadest. Samuti räägiti julgeolekust Euroopas, sealhulgas Venemaa sõjakuritegudest Ukrainas. Peaminister keskendus büroo sõnul Venemaa narratiivide ümberlükkamisele ning esitas kõnes Eesti ametlikke ja avalikke seisukohti.Valitsuse kommunikatsioonibüroo direktor Rasmus Ruuda kinnitas oktoobris Delfile, et kõik räägitu on põhimõtteliselt avalik info ja mingeid uusi andmeid Kallas ei esitanud.Vovan ja Lexus avaldasid sotsiaalmeedias video petukõnest Kallasega 11. novembril. Videost on selgelt aru saada, et Kallase juttu on kõvasti kärbitud ja monteeritud.Video petukõnest levib Venemaal nii sotsiaalmeedias kui ka riiklikus televisioonis. Näiteks tegi Pervõi Kanal 10. novembril pooletunnise saate, milles hulk „eksperte“ arutab Kallase öeldu üle.14. novembril ilmusid kohalikes portaalides Eestinen ja Lõunaeestlane samasugused artiklid pealkirjaga „VIDEO: Vene petised tõmbasid peaminister Kallase haneks – Kallas ütles, et ukrainlastele ei saa tõde välja öelda“.Artiklites seisab: „Kallas ütles, et me ei väsi sõjast ja järgmisel aastal saab juba 10 aastat, sest sõda algas aastal 2014. Ta ütles, et Ukrainale ei saa survet avaldada, neile ei saa öelda, et nad ei võida – neile ei saa tõde öelda, sest siis tuleb palju pikem sõda. Ja mitte keegi ei taha seda. See pole Aafrika ega Euroopa huvides“. Faktid Petturite avaldatud salvestuses pole Kallas öelnud, et „Ukrainale ei saa öelda, et nad ei võida – neile ei saa tõde öelda“.Tegelikult ütles Kallas, et me ei saa keskenduda vaherahule, sest muidu tuleb palju pikem sõda ja see pole Aafrika ega Euroopa huvides. Portaalid on Kallase öeldut tõenäoliselt valesti tõlkinud, ajades sassi ingliskeelsed sõnad „truce“ ja truth“ („vaherahu“ ja „tõde“) ning pannud öeldu valesse konteksti. Vovani ja Lexuse avaldatud salvestus petukõnest on tugevalt monteeritud.Kallas ütles oktoobris Delfile, et 6. septembril olnud jutuajamine kestis kokku 45 minutit. Petturite avaldatud video petukõne salvestusest on 16 minutit pikk. Videost on selgelt näha, et juttu on kõvasti kärbitud ja võimalik, et muudetud on ka lausete järjekorda. Ent Delfile antud Kallase intervjuu põhjal, milles ta kirjeldas petukõnes räägitut, vastab kõne sisu suures osas sellele, mida on kuulda Vovani ja Lexuse avaldatud videos. Näiteks ütles Kallas Delfile, et oli rääkinud Venemaast kui viimasest koloniaaljõust ja oli lubanud Venemaa paremaks mõistmiseks saata ka raamatu. Petturite avaldatud kõnes Kallas seda ka rääkis. Faktikontroll küsis ka peaministri büroolt täispikka salvestust videokõnest. Selgus, et bürool seda salvestust ei ole. Portaalide Eestinen ja Lõunaeestlase artiklites on kirjas, et Kallas oli kõnes öelnud, et „Ukrainale ei saa öelda, et nad ei võida – neile ei saa tõde öelda“. Sellist tsitaati videos ei ole. Avaldame täies mahus petturite küsimuse ja Kallase vastuse, mille kohta portaalid esitasid valeinfot:Videolõik petturite avaldatud 16-minutilisest videost Kaja Kallasega. Lisame transkriptsiooni täies mahus. „LÕIGE“ tähistab videos olevaid lõikekohti: Küsimus: „I agree with you absolutely, but the problem is we see on reality now. And we see on my side, that there not successful counteroffensive as we expected. With such methods and such equipment. And I see that there is long term period until the war finishes. So we need to understand where is the line when we could sit on the table and start negotiations. So I see on reality, I don’t see on.. How it should be, I see how it goes.“(„Olen teiega täiesti nõus, kuid probleem on selles, mida me näeme praegu tegelikkuses. Ja me näeme minu poolel, et vasturünnak ei õnnestunud, nagu me ootasime. Selliste meetodite ja varustusega. Ja ma näen, et sõja lõpuni on pikk periood. Seega peame aru saama, kus on piir, mil võiksime laua taha istuda ja läbirääkimisi alustada. Nii et ma näen tegelikkuses, ma ei näe.. kuidas see peaks olema, vaid ma näen, kuidas see praegu läheb.“)Kallase vastus: „No I understand your point and [LÕIGE] It is true, I mean, I also would like to see all the countries acting faster. I mean we helped Ukraine already before the war started because we noticed it’s probably going to start. Now nevertheless, all the countries are giving the long-range weapons and the planes as well. We don’t have the F-16s, it’s Denmark and they are giving them. If we had them, we would give them as well. So I think that we are not getting tired and [LÕIGE] You can say that this war started in 2014 so this year is going to be 10 years already. And with Afghanistan, they said that OK, we can’t break the will of these people [LÕIGE] And if we put the pressure on them and show that they can’t win [LÕIGE] So that is my point that if we try to focus on really the truce right now, then we actually have much longer war and nobody wants that. It’s not in the interest of Africa, it’s not in the interest of Europe.“(„Ei, ma saan teie mõttest aru ja [LÕIGE] See on tõsi, ma mõtlen, et ma tahaks ka näha, et kõik riigid tegutseksid kiiremini. Pean silmas, et me aitasime Ukrainat juba enne sõja algust, sest märkasime, et see sõda tõenäoliselt algab. Nüüd aga annavad kõik riigid pikamaarelvi ja ka lennukeid. Meil ei ole F-16 lennukeid, need on Taanil ja nemad annavad neid. Kui meil oleks endal, siis annaksime ka. Nii et ma arvan, et me ei väsi ja [LÕIGE] Võib öelda, et see sõda algas 2014. aastal, nii et sellel aastal tõitub juba 10 aastat. Ja Afganistaniga öeldi, et OK, me ei saa murda nende inimeste tahet [LÕIGE] Ja kui me avaldame neile survet ja näitame, et nad ei saa võita [LÕIGE] Nii et see on minu mõte, et kui me proovime keskenduda praegu tõesti vaherahule, siis on meil tegelikult palju pikem sõda ja keegi ei taha seda. See ei ole Aafrika huvides, see ei ole Euroopa huvides.“)Seega ütles Kallas, et me ei saa keskenduda vaherahule, sest muidu tuleb palju pikem sõda ja see pole Aafrika ega Euroopa huvides. Portaalid Eestinen ja Lõunaeestlane on Kallase öeldut tõenäoliselt valesti tõlkinud, ajades sassi ingliskeelsed sõnad „truce“ ja „truth“ („vaherahu“ ja „tõde“) ning pannud öeldu valesse konteksti.Otsus: vale. Petturite avaldatud salvestuses pole Kallas öelnud, et „Ukrainale ei saa öelda, et nad ei võida – neile ei saa tõde öelda“. Tegelikult ütles Kallas, et me ei saa keskenduda vaherahule, sest muidu tuleb palju pikem sõda ja see pole Aafrika ega Euroopa huvides.