Otsi

Tallinna Ülikool (Eesti)

Tallinna Ülikool on üks kolmest suurimast Eesti ülikoolist ning ülikooliseaduse 16 järgi integreeritud teadus-, arendus-, loome-, õppe- ja kultuuriasutus. Tallinna Ülikool arendab ressursside ja tegevuste koondamise kaudu järgmisi valdkondadevahelisi teaduspõhiseid sihtvaldkondi: haridusinnovatsioon, digi- ja meediakultuur, kultuuripädevus, tervislik ja kestlik eluviis ning ühiskond ja kultuur. BECIDi tööd hakkab korraldama Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, mis on kommunikatsiooni- ja audiovisuaalvaldkonna teadmiste ning kogemuste kompetentsikeskus.

Esindajad Andres Kõnno, Andres Jõesaar, Barbi Pilvre, Katrin Saks, Katrin Sigijane, Külli-Riin Tigasson.

Partnerid