Meklēt

Tallinas Universitāte (Igaunija)

TLU ir viena no trim lielākajām Igaunijas universitātēm un ir integrēta pētniecības un attīstības, radošā, izglītības un kultūras iestāde saskaņā ar Tallinas Universitātes likumu. 16 Koncentrējot resursus un aktivitātes, TLU attīsta šādas starpdisciplināras, uz pētniecību balstītas fokusa jomas: izglītības inovācijas, digitālā un plašsaziņas līdzekļu kultūra, kultūras kompetences, veselīgs un ilgtspējīgs dzīvesveids, kā arī sabiedrība un kultūra. Darbu BECID ietvaros veiks Baltijas filmu, plašsaziņas līdzekļu un mākslas skola, kas kalpo kā komunikāciju un audiovizuālo zināšanu un prasmju kompetenču centrs.

Pārstāvji: Andres Kõnno, Andres Jõesaar, Barbi Pilvre, Katrin Saks, Katrin Sigijane, Külli-Riin Tigasson.

Partneri