Otsi

AS EKSPRESS MEEDIA (Eesti)

Eesti Päevalehe Faktikontroll (EPF) on Fact-Checking Networki (IFCN) akrediteeritud faktikontrolliüksus, mis asub Eestis. EPF keskendub uurivale ajakirjandusele ja faktikontrollidele, sealhulgas desinformatsiooni ja propagandaga seotud küsimustele. EPFi meeskonda kuulub viis liiget, kellest üks tegeleb faktikontrolliga, kaks tegelevad nii uurimise kui ka desinformatsiooni teemadega ja ülejäänud kaks keskenduvad uurimisele. EPF teeb koostööd ka Eesti Väitlusseltsiga (EDS), mille vabatahtlikud avaldavad korrapäraselt faktikontrolle, kasutades selleks seltsis kokkulepitud ja avalikkusele kättesaadavat meetodit. EPF avaldab keskmiselt 5–10 faktikontrolli kuus ja need on kõigile alati tasuta saadaval. Et säilitada toimetuse sõltumatus, on EPF valmis rahastama oma tegevust kolmandate isikutega sõlmitud lepingute ja toetuste kaudu. EPF on saanud IPI Newsspectrumi toetuse kaudu rahastuse venekeelse faktikontrolli katseprojekti jaoks ja on ühtlasi Facebooki kolmanda isiku faktikontrolli programmi koostööpartner.

Esindajad Holger Roonemaa, Martin Laine, Kaili Malts.

Partnerid