Meklēt

Igaunija un Somija vēlas sadarboties cīņā pret dezinformāciju tiešsaistē

23 un 24. augustā Tallinā beidzot tikās BECID partneri no Igaunijas un NORDIS partneri no Somijas. Divas ideju un pieredzes apmaiņas, kā arī vienam otru un mūsu darba iepazīšanas dienas bija vērstas uz iespējamo sadarbības punktu noskaidrošanu starp abām mūsu valstīm un mūsu pārstāvētajiem daudznacionālajiem centriem. Sanāksmes darba kārtība sastāvēja no trīs daļām: 1) iepazīstināt […]

23 un 24. augustā Tallinā beidzot tikās BECID partneri no Igaunijas un NORDIS partneri no Somijas. Divas ideju un pieredzes apmaiņas, kā arī vienam otru un mūsu darba iepazīšanas dienas bija vērstas uz iespējamo sadarbības punktu noskaidrošanu starp abām mūsu valstīm un mūsu pārstāvētajiem daudznacionālajiem centriem.

Sanāksmes darba kārtība sastāvēja no trīs daļām: 1) iepazīstināt vienam otru ar faktu pārbaudītājiem, lai atvieglotu piekļuvi sadarbībai ar starpvalstu dezinformācijas naratīviem; 2) dalīties ar un apspriest jaunāko darbu un labāko praksi saistībā ar mūsu darbu plašsaziņas līdzekļu, informācijas un digitālās kompetences jomā; 3) apmeklēt Igaunijas Republikas valdības biroju, lai apspriestu Digitālo pakalpojumu likumu (DSA), Eiropas Plašsaziņas līdzekļu brīvības likumu (EMFA) un Dezinformācijas prakses kodeksu (CoP). Divu dienu diskusijās galvenais bija uzzināt, kā visefektīvāk sadarboties.

Gan NORDIS, gan BECID biedri pauž bažas par dezinformācijas izplatību lielajās tiešsaistes platformās un valstu efektivitāti tās apkarošanā. Faktabaari – NORDIS digitālās informācijas pratības aktivitāšu koordinējošā organizācija – ir spērusi proaktīvus soļus, t.i., uzsākot diskusijas ar nacionālajiem DSA koordinatoriem, kas sāksies 17.02.2024, ieviešot ilgi gaidīto ES digitālo pakalpojumu likumu valsts mērogā.

BECID līdz šim nav ieplānojis oficiālus uzdevumus DSA, CoP vai EMFA uzraudzībai, tāpēc Andress Jēsārs (Andres Jõesaar) (Igaunijas Kultūras ministrijas mediju padomnieks), Madis Vaikmā (Madis Vaikmaa) (Valdības biroja Stratēģiskās komunikācijas departamenta padomnieks) un Helēna Rohtla (Helen Rohtla) (Igaunijas Patērētāju aizsardzības un tehniskās regulēšanas iestādes DSA koordinatore) pievienojās BECID un NORDIS partneriem, lai iesaistītos turpmākās diskusijās. Situācija abās valstīs līdz ar minēto regulējošo izmaiņu pielāgošanu šķiet visai līdzīga. Intereses sakrīt arī par labāku sadarbību ar platformām. Tālab tika panākta vienošanās tuvākajā laikā plānot kopīgas tikšanās ar platformas pārstāvjiem.

Visi 19 dalībnieki atzina tikšanās nozīmīgumu un apmainījās ar kontaktinformāciju, lai veicinātu sadarbību un saīsinātu informācijas apmaiņas ciklu. Turpmākā sadarbība koncentrēsies kā minimums uz kopīgām plašsaziņas līdzekļu un informācijas pratības iniciatīvām.

Partneri