Paieška

Hiina mõjutustegevus Eesti poliitilisel areenil

Selles „Valeinfo: paljastatud” epsioodis käis Hiina mõjutustegevusest rääkimas Kaitseuuringute Keskuse nooremteadur Frank Jüris. Tema sulest ilmus 17. septembril artikkel, mis juhib tähelepanu Hiina Kommunistliku Partei rahvusvaheliste suhete osakonna tegevusele. Nimelt on rakukene aktiivne just Kesk- ja Ida-Euroopa riikides, luues suhteid kohalikke erakondadega. Kuidas kommunistliku partei välissuhete osakond Eesti poliitikute lävib ning milline on nende läbikäimiste mõju? Sellest juba pikemalt saates.