FAKTIKONTROLL | „Pfizeri dokumendid“ ei tõesta viieaastast massilist rahvastiku vähendamise kavaPortaal Vanglaplaneet levitab vana vandenõuteooriat väidetava massilise rahvastiku vähendamise plaani kohta. Pfizeri avaldatud raport ei sisalda mingisugust rahvastiku vähendamise plaani. Kasutatud „tõendid“ ei ole kuidagi seotud USA julgeolekuasutustega.„Pfizeri dokumentides kirjeldatakse viieaastast plaani, mis algab 2020. aastal ja mille eesmärk on maailma massiline rahvaarvu vähendamine aastaks 2025,“ kirjutas portaal Vanglaplaneet 2. jaanuaril. „Konfidentsiaalsetes dokumentides, mille Pfizer esitas USA Toidu- ja Ravimiametile (FDA), on mainitud globaalse luure- ja konsultatsioonifirma Deagel prognoosi. Selles märgitakse, et 2025 on aasta, mil tuleb ilmsiks Wuhani koronaviiruse vastasest „vaktsineerimisest“ tingitud massiline genotsiid,“ kirjutab portaal.Väidetavalt on Deagel USA sõjaväeluure salajane haru, mis tegutseb varjatult ja kogub sõjalis-tööstusliku kompleksi tarbeks teavet ning muid luureandmeid kõrgetasemeliste otsuste tegemiseks. Deagel teeb portaali väitel koostööd USA riikliku julgeolekuagentuuriga (NSA), ÜRO ja Maailmapangaga. „Kahjuks viitavad Pfizeri konfidentsiaalsed dokumendid koos laste suure hulga surmajuhtumitega sellele, et Deageli rahvastiku vähenemise arvud ei olnud lihtsalt hinnang, vaid eesmärk,“ lisab portaal.Faktid Nn Pfizeri dokumendid ei sisalda infot „rahvastiku vähendamise“ kohta. Samuti ei mainita neis väidetavat konsultatsioonifirmat Deagel, mis pidavat tõestama rahvastiku vähendamise plaani.Deagel ei ole kuidagi seotud USA julgeolekuasutustega, vaid on kellegi vabast tahtest loodud vandenõuteooriatel põhinev rahvaarvu muutusi prognoosiv veebileht. Selle ennustused on olnud korduvalt valed.Nn Pfizeri dokumendid ei sisalda infot „suurest hulgast laste surmajuhtumitest“. Andmeid on teadlikult eksitavalt tõlgendatud.Vanglaplaneet refereerib Briti portaali The Exposé artiklit, milles räägitakse nn Pfizeri dokumentidest. Tegelikult on need dokumendid Pfizer-BioNTech koroonavaktsiini müügiloa järgsete kõrvalnähtude analüüsiaruanded. Artiklis räägitakse raportist, milles vaadeldi kõrvalnähtude aruandeid 1. detsembrist 2020 kuni 28. veebruarini 2021 63 riigist. Dokumendis ei ole midagi kirjas väidetavast viieaastasest plaanist, „mis algab 2020. aastal ja mille eesmärk on maailma massiline rahvaarvu vähendamine aastaks 2025“. Raportis ei mainita „rahvastiku vähenemist“.The Exposé artiklis väidetakse, et raporti 12. leheküljel olevad andmed tõendavad koroonavaktsiinide põhjustatud rahvastiku vähenemist. 12. leheküljel on andmed kõrvalnähtude kohta, millest on teatatud vaktsiini saanud rasedad või imetavad naised. Reutersi faktikontroll on selle valeinfo ümber lükanud juba kaks aastat tagasi. Kõrvalnähtude aruanne ei näita selle perioodi jooksul vaktsineeritud rasedate naiste koguarvu, mistõttu on aruande andmete põhjal võimatu arvutada nende rasedate naiste osakaalu, kellel on esinenud kõrvaltoimeid. Pole ka teada, kas just vaktsiinid on neid kõrvalnähte põhjustanud, sest põhjuslikku seost pole tõendatud.Ka kõik muud kõrvalnähtudest teatamise süsteemide kaudu kogutud andmed on piiratud. Näiteks ei tõenda teatatud juhtumid, et kõik kõrvaltoimed on põhjustatud vaktsineerimisest ja andmeid ei saa kasutada kõrvaltoimete esinemissageduse arvutamiseks. Pole ka ühtegi tõendit, et väidetav „globaalne luure- ja konsultatsioonifirma“ Deagel oleks kuidagi seotud USA sõjaväeluurega, NSA, ÜRO või Maailmapangaga. Ka nn Pfizeri dokumentides pole kuskil Deageli prognoosidest juttu.„See veebisait on mittetulunduslik, tehtud vabast ajast ning me pakume oma teavet ja teenuseid sellisel kujul nagu see on, ilma täiendavate selgituste ja/või garantiideta. Me ei ole seotud ühegi valitsusega mingil viisil, kujul ega vormis. […] Võtke arvesse, et prognoos pole midagi muud kui mudel, olgu see siis vigane või õige,“ seisab Deageli veebilehel. Deageli ennustuste järgi väheneb 2025. aastaks Ühendkuningriigi rahvaarv 77,1 protsendi võrra. „See on suur hulk inimesi, kes eeldatavasti surevad vaid kahe aasta jooksul,“ kirjutab Vanglaplaneet. Deagel ennustab, et 2025. aastaks väheneb USA rahvaarv 68,5 protsendi võrra.Deageli veebilehel pole „rahvastiku vähendamise“ ennustused 2025. aastaks enam kättesaadavad, kuid on alates 2020. aastast arhiveeritud. Veebilehe ennustused põhinevad vandenõuteooriatel. Deagel selgitab rahvastiku vähenemist kui Suurt Lähtestamist, mis on „järjekordne katse aeglustada massiivselt loodusvarade tarbimist ja seega pikendada praeguse süsteemi eluiga“.„Nagu Covid on tõestanud, ei suuda multikultuursust ja äärmuslikku liberalismi omaks võtnud lääne ühiskonnad toime tulla tõeliste raskustega.“ Veebileht väidab ka ekslikult, et kliimamuutused on „pettus“ ja et peatselt on tulemas tuumasõda. Deageli prognoosid on korduvalt osutunud valeks. Näiteks 2012. aastal ennustas veebileht, et USA rahvaarv langeb 2020. aastaks 248 miljonini, kuigi tegelikult oli see 2020. aastal umbes 330 miljonit. 2014. aastal ennustas veebileht Eesti rahvaarvuks 2025. aastaks 932 320, ent alates 2018. aastast on Eesti rahvaarv pidevalt tõusnud. 2023. aasta Statistikaameti andmetel oli see 1 365 884.Tegu on vana valeinfo ja „rahvastiku vähendamise“ vandenõuteooriaga, mis tuleneb Suure Lähtestamise (The Great Reset) vandenõuteooriast. Selle järgi kasutab üleilmne eliit koroonaviiruse pandeemiat kapitalismi lammutamiseks ja radikaalsete sotsiaalsete muutuste jõustamiseks, sh „rahvastiku vähendamiseks“ ja kogu võimu koondamiseks „eliidi“ kätte. Vanglaplaneedi allikas The Exposé on vandenõuteooriaid ja valeinfot levitav Briti portaal. See loodi 2020. aastal, mil koroona-valeinfo sai globaalselt hoo sisse. Vanglaplaneedi refereeritud artikkel pärineb eelmise aasta 23. detsembrist, kuid esmalt ilmus sama sisuga artikkel 2022. aasta septembris portaalis Natural News.The Exposé, Natural News ja Citizens News on kõik ühe võrgustiku portaalid, mis levitavad samasugust valeinfot. Otsus: vale. Nn Pfizeri dokumendid ei sisalda infot „rahvastiku vähendamise“ kohta. Samuti ei mainita neis väidetavat konsultatsioonifirmat Deagelit. Deagel ei ole kuidagi seotud USA julgeolekuasutustega, vaid on kellegi vabast tahtest loodud vandenõuteooriatel põhinev prognoosileht. Nn Pfizeri dokumendid ei sisalda infot „suurest hulgast laste surmajuhtumitest“. Andmeid on teadlikult eksitavalt tõlgendatud.