Search

FAKTIKONTROLL | Paavst tühistas Jeesus Kristuse ja asendas ta Klaus Schwabiga? Tegemist on valeinfogaFacebooki postituses jagab kasutaja kuvatõmmist Telegramist ning väidab, et paavst Fransiscus seadis Maailma majandusfoorumi (WEFi) kõrgemale Jeesus Kristusest. Midagi sellist pole kirikupea aga öelnud.Telegramist tehtud kuvatõmmisel viidatakse Eesti Eest leheküljele, mis nimetab ennast “Kõige sõltumatumaks uudisleheküljeks“. See-eest on faktikontroll pidanud korduvalt sealset valeinformatsiooni ümber lükkama.“Maailm on jõudnud pimedatesse ja tormilistesse aegadesse, ütles paavst Franciscus, kes ütleb, et inimkond peab uskuma Maailma Majandusfoorumi asutajasse Klaus Schwabi, kes on mees, kelle plaan on taastada loodusele maailmakorras ülimuslik positsioon,“ seisab väites. Samas ei ole kordagi öeldud, kus või kellele paavst sellist asja öelnud on. Väitja jaoks ärgitab kahtlust hoopis asjaolu, et kirikupea on “avaldanud toetust WEFi päevakorrale“ ning viitab kahele artiklile, üks avaldatud 2018. ja teine 2014. aastal, kus paavst Franciscus sõna on võtnud. FaktidEesti Eest lehekülje artikkel ei kirjelda kõnet ega sotsiaalmeediapostitust, kus paavst Franciscus väidetavalt selle kommentaari tegi. Samuti ei viita nad ühelegi allikale, mis sarnast järeldust teeks. Artikkel on teinud järelduse, et kui paavst Franciscus toetab WEFi ja selle juhti, Klaus Schwabi, siis on paavst pannud viimase Jeesus Kristusest kõrgemale. Ent kirikupea pole ka otsest toetust WEFile avaldanud. Allikas, millele artikkel toetub on link WEFi lehekülje otsingule, mille tulemusel tuleb välja kaks “Pope Francis“ nime sisaldavat artiklit. Need artiklid on paavsti pöördumised aastast 2014 ja 2018, mis Davoses toimuval konverentsil toona ette loeti. Pöördumistes keskendub paavst kiriku rollile erinevates ühiskondlikes probleemides. Ka pöördumised ei sisalda väiteid “Klaus Schwab on olulisem kui Jeesus Kristus“ või, et “paavst toetab WEFi päevakorda“. Otsus: Vale. Paavst Franciscus pole kordagi seadnud WEFi juht Klaus Schwabi kõrgemale Jeesus Kristusest.