Otsi

Tartu Ülikool ja Riigikantselei liiguvad ühiselt meediapädevuse edendamise suunas

3. oktoobril kohtusid BECIDi Tartu Ülikooli meeskond Riigikantselei meediapädevuse spetsialisti Stella Saartsi ja strateegilise kommunikatsiooni osakonna nõuniku Priit Talvega. Kohtumisel keskenduti meediapädevuse strateegilise arendamise ja potentsiaalsetele koostöö- ning rahastusvõimaluste küsimustele. Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi juht Ragne Kõuts-Klemm tõi esile, kui oluline on infokorratusega võitlemisel läheneda probleemile interdistsiplinaarselt. Heaks näiteks lahendustest toodi Tartu Ülikooli tulevikuoskusi arendavate […]

3. oktoobril kohtusid BECIDi Tartu Ülikooli meeskond Riigikantselei meediapädevuse spetsialisti Stella Saartsi ja strateegilise kommunikatsiooni osakonna nõuniku Priit Talvega. Kohtumisel keskenduti meediapädevuse strateegilise arendamise ja potentsiaalsetele koostöö- ning rahastusvõimaluste küsimustele.

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi juht Ragne Kõuts-Klemm tõi esile, kui oluline on infokorratusega võitlemisel läheneda probleemile interdistsiplinaarselt. Heaks näiteks lahendustest toodi Tartu Ülikooli tulevikuoskusi arendavate ainete konkursil rahastuse saanud uus õppeaine “Meediapädevuste mänguline arendamine”, kuhu oodatakse lisaks meediatudengitele õppima ka haridusteaduskonna tudengeid.

Kohtumise käigus jagas BECIDi meeskond ka rõõmustavat uudist Telia, endise õpilasfirma Digiabi (nüüd Alesper OÜ) ja BECIDi ühisprojektile rahastuse saamisest. Projekti eesmärk on luua materjalid, mis aitaksid Baltikumi noortel juhendada oma kogukonnas eakaid digi- ja meediapädevuse valdkonnas. Lisaks materjalide loomisele viivad projektis osalevad keskkooli noored eakate päevakeskustes läbi digiabi loenguid ning pakuvad paarisjuhendamise teenust.

Ka Riigikantselei jätkab aktiivset tegutsemist meediapädevuse arendamise vallas – meeskond kohtub käesoleva aasta lõpuni igal nädalal erinevate võtmeisikutega ja meediapädevusi arendavate organisatsioonidega. Kohtumiste eesmärk on saada ülevaade ekspertide senistest tegevustest ja tulevikuplaanidest, et tagada meediapädevuse jätkusuutlik areng riiklikul, kogukondlikul ja ülikooli tasemel.

Partnerid