Otsi

Infovastupidavuse mikrokraadiprogramm alustab sügisel

Tartu Ülikooli infovastupidavuse mikrokraadiprogramm on suunatud spetsialistidele ja juhtidele, kes peavad mõistma valeinfost tulenevaid ohtusid ning olema valmis välja töötama ja rakendama meetmeid infohäirete vastu.

Programm annab osalejatele süstemaatiliste teadmiste ja praktiliste oskuste baasi, mis on vajalikud valeinformatsiooni ja mõjutustegevuste tuvastamiseks, hindamiseks ning nendega toimetulekuks. Lisaks õpivad osalejad mõistma meediainstitutsioonide rolli infokorratuse tingimustes ja saavad teada, kuidas ära tunda ja hallata erinevaid infoturberiske. Infovastupidavuse programmi jooksul õpitakse välja töötama, rakendama ja kommunikeerima erinevatele auditooriumitele strateegiaid, mis parandavad organisatsioonide ja kogukondade vastupanuvõimet valeinformatsioonile.

Kellele?

Programm on mõeldud erinevate valdkondade spetsialistidele ja juhtidele, kes vastutavad oma organisatsioonis või kogukonnas infovastupidavuse eest.

Näiteks õpetajad, poliitikakujundajad, ajakirjanikud ja kommunikatsioonispetsialistid, kaitse- ja julgeolekustruktuuride töötajad, strateegilise kommunikatsiooni spetsialistid ja tippametnikud ning kodanikuühiskonna aktivistid.

Mikrokraadiprogramm on mõeldud kõrgharidusega õppijale ehk eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav kõrgharidusdiplom.

Mikrokraadiprogrammi läbinu

– omab süsteemseid teadmisi erinevatest infohäirete ja mõjutustegevustega seotud teoreetilistest lähenemistest,
– mõistab erinevate meediainstitutsioonide rolli infokorratuse tingimustes,
– teab ja oskab ära tunda erinevaid infomanipulatsioone ja mõjutustegevusi,
– tuvastab ja hindab valeinformatsiooni ja küberohtude mõju oma organisatsioonile ja/või huvipooltele,
– disainib ja rakendab meetmeid infohäirete ennetamiseks ja nendega toimetulekuks.

Mikrokraadiprogrammi kuuluvad kursused

Infovastupidavus (4 EAP)
Küberhügieeni sotsiaalsed aspektid (4 EAP)
Kommunikatsioon erinevate auditooriumitega (6 EAP)

Õppejõud

Andra Siibak (PhD) on meediauuringute professor
Maria Murumaa-Mengel (PhD) on meediauuringute kaasprofessor
Maia Klaassen (MA) on meediapädevuse nooremteadur

Õppetöö korraldus

Programmis on arvestatud täiskasvanud õppijale sobiva õppemahu ja -tempoga, nii et see oleks läbitav kahe semestri jooksul. Sügissemestril 2024 toimub aine „Infovastupidavus“ (4 EAP), kevadsemestril 2025 toimuvad ained „Küberhügieeni sotsiaalsed aspektid“ (4 EAP) ja „Kommunikatsioon erinevate auditooriumitega“ (6 EAP).

Mikrokraadiprogrammis osalejad õpivad koos üliõpilastega, õppetöö toimub töötavale inimesele sobivalt sessioonõppena. Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

Õpe algab 02.09.2024 ja lõpeb 29.06.2025.

Mikrokraadiprogrammi maksumus osalejale on 1330 eurot. Sissastumiseks on vajalik sooviavaldus ja varasemaid õpinguid tõestav dokument. Õppekohad täidetakse avalduste laekumise järjekorras.

Registreerumise tähtaeg: 21. august 2024
Registreerunutele saadetakse kinnitus programmi vastuvõtmise kohta hiljemalt 26. augustiks.

REGISTREERUMINE JA LISAINFO

Partnerid