Otsi

Eesti ja Soome on innukalt valmis alustama koostööd, et võidelda internetis leviva desinformatsiooni vastu

23. ja 24. augustil toimus Tallinnas kaua oodatud kohtumine BECIDi Eesti partnerite ja NORDISe (The Nordic Observatory for Digital Media and Information Disorder) Soome partnerite vahel. Kahe päeva jooksul jagati ideid ja kogemusi ning tutvuti üksteisega ja seni tehtud tööga, et leida võimalikke koostöökohti kahe riigi ja esindatavate rahvusvaheliste keskuste vahel. Kohtumise päevakorras oli kolm […]

23. ja 24. augustil toimus Tallinnas kaua oodatud kohtumine BECIDi Eesti partnerite ja NORDISe (The Nordic Observatory for Digital Media and Information Disorder) Soome partnerite vahel. Kahe päeva jooksul jagati ideid ja kogemusi ning tutvuti üksteisega ja seni tehtud tööga, et leida võimalikke koostöökohti kahe riigi ja esindatavate rahvusvaheliste keskuste vahel.

Kohtumise päevakorras oli kolm teemat: 1) anda faktikontrollijatele võimalus üksteisega tutvuda, et hõlbustada koostööd riikidevahelise desinformatsiooni narratiividega; 2) jagada ja arutada hiljutist tööd ning parimaid tavasid seoses meie tööga meedia-, teabe- ja digipädevuse valdkonnas; 3) külastada Eesti Vabariigi Riigikantseleid, et arutleda digiteenuste õigusakti (DSA), Euroopa meediavabaduse seaduse (EMFA) ja desinformatsiooni tegevusjuhendi (CoP) üle. Nende kahe päeva arutelude põhieesmärk oli leida koostöö tõhustamise võimalusi.

Nii NORDISe kui ka BECIDi liikmed on mures selle pärast, et desinformatsiooni hulk suurtel veebiplatvormidel üha kasvab, ja nad leiavad, et riigid peaksid selle vastu tõhusamalt võitlema. Faktabaari – organisatsioon, kes koordineerib NORDISe digipädevusega seotud tegevust – on astunud ennetavaid samme, st algatanud arutelusid riiklike DSA koordinaatoritega, kes alustavad 17.02.2024 kaua oodatud ELi digiteenuste õigusakti rakendamist riiklikul tasandil.

BECID ei ole seni kavandanud ametlikke ülesandeid DSA, CoP ja EMFA jälgimiseks ning seetõttu ühinesid Andres Jõesaar (Eesti Kultuuriministeeriumi meedianõunik), Madis Vaikmaa (Riigikantselei strateegilise kommunikatsiooni osakonna nõunik) ja Helen Rohtla (Eesti Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti DSA koordinaator) BECIDi ja NORDISe partneritega, et arutada edasisi samme. Olukord kahes riigis seoses eespool nimetatud regulatiivsete muudatuste kohandamisega näib olevat üsna sarnane. Ka huvi koostöö tõhustamise vastu on mõlemal poolel olemas. Selleks lepiti kokku, et lähitulevikus kavandatakse ühiseid kohtumisi poolte esindajatega.

Kõik 19 osalejat kinnitasid, et selline koosolek on vajalik, ning vahetasid omavahel kontaktandmeid, et tihendada koostööd ja kiirendada teabevahetust. Tulevases koostöös keskendutakse ühistele meedia- ja infopädevuse algatustele.

Partnerid