Otsi
Jaanuar 16-13
Kursus “Meediapädevus kooliõpetajatele”
Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

Kursus “Meediapädevus kooliõpetajatele”

Koolituse eesmärk on tõsta teadlikkust allikakriitilisest meediapädevusest, arendada meediakirjaoskust ja luua õpilasi kaasav, põnev meediapädevuse tund.

Kursuse sihtgrupp

Tasuta kursusele on oodatud kõikide õppeainete alg- ja põhikooli õpetajad.

Koolituse sisu 

 1. Disainmõtlemine. Õpilaste jaoks põneva meediatunni ülesehitus, katsetamine ja analüüs.
 2. Disinformatsioon. Misinformatsioon. Desinformatsioon.
 3. Fakt ja arvamus.
 4. Uudis.
 5. Loo mõjutamine audiovisuaalse kirjaoskuse komponentidega.
 6. Meediapädevuse mängud.
 7. Koolimeedia.
 8. Veebipolitseiniku argipäev. Kiusamine. Infosõda.
 9. Praktilised harjutused ning tagasiside.

Õpiväljundid

Oskab õpilasi suunata allikakriitilisemale meediatarbimisele ja turvalisemale veebikäitumisele. On loonud õpilasi kaasava meediapädevuse tunni ja meeskonnatööna uudisloo.

Ajakava

 • 16.01.2023 kell 10:00-16:00 – Loo mõjutamine audiovisuaalse kirjaoskuse komponentidega. Disinformatsioon. Misinformatsioon. Desinformatsioon. Uudis.
 • 17.01.2023 kell 10:00-16:00 – Mängime meediapädevuse mänge. Minu põnev meediapädevuse tund. Koolimeedia.
 • 13.02.2024 kell 10:00-16:00 – Minu meediatunni analüüs. Reklaam. Mina-bränd. Sotsiaalmeedia. Veebipolitsei argipäev.

Juhendajad on Katrin Sigijane ja Külli-Riin Tigasson

Katrin Sigijane loeb BFMis külalislektorina meediapädevuse, multimeedia ja animatsiooni tehnikate aineid. Ta peab oluliseks disainmõtlemist, õpilase õpimotivatsiooni hoidmist ja avastusõppe meetodi kombineerimist mängustatud õppeprotsessi disainiga. Väärtustab mõtestatud, jätkusuutlikku tarbimist ja erinevas sisuloomes mõjustamise psühholoogia rakendamist.

Külli-Riin Tigasson on Tallinna Ülikooli BFMi ajakirjanduse külalislektor ja Eesti Ekspressi ajakirjanik.

Koolitus toimub BECID projekti raames ja toetab Euroopa komisjon. Balti Infohäirete Sekkekeskus (BECID) on Euroopa Digitaalmeedia Vaatluskeskuse (EDMO) Baltimaade üksus, kuhu kuuluvad Eesti, Läti ja Leedu meediaeksperdid ning meeskonda koordineerib Tartu Ülikool.

TELEFON: (+372) 509 6692

WP 4, task 4.1 (Developing teacher’s media competencies via providing updated training programs)

Partnerid