Otsi
Märts 15
E-tund 1.-3. klassile “Kuidas ära tunda hunti lambanahas?”

E-tund 1.-3. klassile “Kuidas ära tunda hunti lambanahas?”

Väga paljud täiskasvanud ei kujuta isegi ette, kui palju suhtlevad algklassilapsed internetis. Kahjuks võetakse vastu ka sõbrakutseid tundmatutelt ning lastakse endale kingitusi teha. Sellel korral tuleb külla Tartu Ülikooli infovastupidavuse nooremteadur Diana Poudel, kes selgitab, miks ei tohi võõraid internetis usaldada.

Registreeri oma klass siin: https://etunnid.tagasikooli.ee/e-tund/kuidas-ara-tunda-hunti-lambanahas/

Tunni valmimist on toetanud Haridus- ja Teadusministeerium.

Tunni sisu loomisele on kaasa aidanud Balti Infohäirete Sekkekeskuse (BECID) meediapädevuse spetsialistid.

WP 4, task 4.1 (Developing teacher’s media competencies via providing updated training programs)

Partnerid