FAKTIKONTROLL | Šveits pole keelustanud mammograafiat. Taas on liikvel ohtlik tervise-valeinfoFacebooki kasutajad levitavad infot, et Šveits olevat rinnavähi sõeluuringu keelanud. See on vale ning Šveitsis tehakse uuringuid edasi. Sarnane postitus levis ka oktoobris, mil väideti, et tegemis on eluohtliku ja mittevajaliku protseduuriga. Ka siis võeti aluseks Šveitsi väidetav otsus. Seekord kirjutab postitaja, et Šveits keelustas mammograafia, sest see sisestab kiirgust rinda ja põhjustab vähki. Eestikeelse postituse sisu pärineb inglisekeelsest X-i postitusest, mille all on ka kogukonna märge, mis seal kirjas oleva valeinfo ümber lükkab.Postituse statistika Facebookis on postitust näinud üle 2000 kasutaja, seda jagati gruppides Estonian Anonymus Group, Helmed räägivad asjast ja EKRE USA. Postituste peale kokku kogus valeinfo 78 reaktsiooni, seitse kommentaari ja 28 jagamist.FaktidMammograafia ehk rinnavähi sõeluuring on üks väheseid viise, kuidas tuvastada rinnavähki varajases staadiumis ehk ajal, mil sümptomid ei ole veel ilmsed.Tervise Arengu Instituudi vähi sõeluuringute registri juht Birgit Merila kinnitas Faktikontrollile oktoobris, kuidas mammograafiline rinnavähi sõeluuring on ohutu ja üldiselt valutu viis. „Sellises (varajases — toim.) faasis on aga ka ravi efektiivseim, säästvam ja patsiendid elavad pärast diagnoosi oluliselt kauem.“Hetkel leviv postitus keskendub konkreetselt Šveitsile. Šveitsi valitsuse ametlikel veebisaitidel ei ole teavet selle kohta, et mammograafiline uuring oleks „keelustatud“. Vastupidi — riigis tehakse sõeluuringuid edasi ja üle 50-aastased naised saavad sealse haigekassa kulul iga kahe aasta tagant rinnavähi sõeluuringut teha. See on sarnane Eestile, kus samuti kutsutakse 50–68-aastaseid naisi mammograafiasse iga kahe aasta tagant. Šveits ei ole mammograafiat ka varem kordagi keelustanud. 2013. aastal andis Šveitsi meditsiini nõukogu (Swiss Medical Board — SMB) välja soovituse rutiinse mammograafia lõpetamiseks. SMB ei ole ametlik riigiasutus ehk nad ei saa tegeleda teenuste keelustamise või muu seadusandlusega. SMB ehk „tervisetehnoloogia hindamise“ kompetentsikeskus lõpetas tegevus 2022. aastal.Šveitsi eksperdid ja organisatsioonid tegid vastuseks nõukogu soovitustele pöördumise, milles nimetasid SMB uuringut „vigaseks ja eksitavaks“. Nad heitsid nõukogule ette, et too oli jätnud hulganisti teadustöid arvesse võtmata. Näiteks viitasid nad teisele samaaegsele uuringule mammograafia ohtude kohta, mis esitas täiesti vastupidise seisukoha. „Vaidlused mammograafilise sõeluuringu mõju üle rinnavähi suremusele on suures osas kunstlikud,“ kirjutasid uuringu autorid leidude järelduseks.Ka Šveitsi riikliku rahvatervise büroo (l’Office fédéral de la santé publique — OFSP) kinnitusel on mammogrammid siiani osa Šveitsi osariikide rinnavähi sõeluuringuprogrammidest. „Neid pakutakse enamikus kantonites (Šveitsi osariikides — toim.). Seetõttu on vale väita, et mammograafia kaotati kümme aastat tagasi,“ ütles büroo kommunikatsioonijuht Šveitsi faktikontrollile. Mammograafia puhul tehakse mõlemast rinnast röntgenülesvõtteid kahes vaates ning need on väikesed, inimesele ohutud kiirgusdoosid. „Täpsest ja õigest diagnoosist tulenev kasu on palju suurem kui võimalus, et uuringu käigus saadav kiiritus võiks kahjulik olla,“ selgitas Birgit Merila Faktikontrollile.Rinnavähi sõeluuringu teenusepakkuja Mammograaf AS toob välja, et mammogrammist saadav kiirgusdoos on keskmiselt 0,4 millisiivertit, mis umbkaudu võrdub keskmiselt seitsme nädala jooksul looduslikust foonkiirgusest saadava doosiga. Röntgeniaparaate kontrollitakse pidevalt, et tagada nende korralik töö ja normikohane kiirgustase. Nõuded inimeste kaitsmiseks ioniseeriva kiirguse ohtude eest sätestab kiirgusseaduse alusel kehtestatud tervise- ja tööministri määrus.Otsus: Vale. Šveits ei keelustanud mammograafiat ning kutsub jätkuvalt naisi korralisele sõeluuringule. Uuringu käigus saadav kiirgusdoos on madal ja sellest tulenev diagnoos kaalub üles kiirituse võimaliku kahju.