FAKTIKONTROLL | Ei, amiši kogukonna lapsed ei ole immuunsed vähi, diabeedi ja autismi vastuPortaal Makroskoop avaldas artikli väidetavast uuringust, mille kohaselt «100% vaktsineerimata amiši kogukonna lastel esineb sisuliselt 0% kroonilistest haigustest». Tegelikult pole sellist uuringut olemas. Artikli väited pärinevad paremäärmuslikust vandenõuteooriaid levitavast portaalist. „Vaktsineerimata ja ökotoidu peal amishite kogukonna laste seas ei esine üldse vähki, diabeeti ega autismi,“ seisab portaali Makroskoop 2. oktoobri artikli pealkirjas.Postituste statistika Facebooki ja CrowdTangle’i statistika põhjal on Makroskoobi postitust ja artiklit jagatud kokku 334 korda.Amišid on konservatiivne kristlik rühmitus. Nad elavad peamiselt USA-s, ei kasuta kaasaegset tehnoloogiat, sh elektrit, telefone ega autosid. Paljud nende tavad pärinevad 17. sajandi lõpust. Praegu elab USA-s umbes 380 000 amišit.Makroskoop tsiteerib USA portaali NaturalNews artiklit. See on 2008. aastal loodud paremäärmuslust, vaktsiinivastasust, vandenõuteooriaid ja valeinfot levitav portaal.„Äsja (s.o 2023 juunis) Pennsylvania osariigi senatile esitatud uurimuse kohaselt on ilmnenud hämmastav statistiline anomaalia – nimelt selgus, et 100% vaktsineerimata amishi kogukonna lastel esineb sisuliselt 0% kroonilistest haigustest, mis on levinud vaktsineeritud üldpopulatsiooni seas,“ väidab Makroskoop. Väidetavalt on tegu infoga, mida “massimeedia väljaanded ja valitsusasutused on hoidunud laialdaselt afišeerimast“.Artiklis ei jäänud puutumata ka koroonapandeemia ja -vaktsiinid. “Lisaks kõigele muule ei järginud amishite kogukonnad mitte ühtegi koroonapandeemia käigus valitsusasutuste poolt peale surutud praktikat alustades vaktsineerimise ja lõpetades maskide kandmise ning “sotsiaalse distantseerumisega“. Tulemused olid šokeerivad… amishite kogukonnas esines COVID-19 surmasid 90 korda vähem kui koroonadiktatuurile allutatud üldpopulatsiooni seas,“ kirjutab Makroskoop.Tegelikult pole tegu ei statistika, uuringu ega “statistilise anomaaliaga“. Makroskoobi väiteid lükkavad ümber arvukad teadusuuringud. Faktid Epidemioloogilised uuringud näitavad, et märkimisväärne osa amiši kogukonna lastest on vaktsineeritud. Eksperdid, uuringud ja meediakajastused näitavad, et amiši inimestel on vastupidiselt väidetule diagnoositud nii autismi, vähki kui diabeeti. Tõele ei vasta väide, et amiši kogukonnas esines koroonasurmasid 90 korda vähem kui USA üldpopulatsiooni seas. Amiši kogukonna seas oli pandeemia ajal koroonasuremus suurem võrreldes USA keskmisega. Makroskoop viitab uuringule, mida pole olemas„Uuringut presenteerinud Steve Kirschi sõnul ei esine amishite laste seas sisuliselt üldse diabeedi, südamehaiguste, autoimmuunhaiguste, astma, autismi ega vähktõvede juhtumeid,“ kirjutab Makroskoop.Jääb mulje, nagu oleks tegu teadusliku uuringuga. Tegelikult on kõikide Makroskoobi artiklis esitatud väidete allikaks Steve Kirsch ise. Ta on endine Ränioru ettevõtja, kes on viimastel aastatel hakanud levitama valeinfot koroonavaktsiinide kohta.Kirsch esines 9. juunil Pennsylvania osariigi vabariiklaste korraldatud üritusel “Medical Freedom Panel 2023“. Ta ei esitanud oma väidete tõestuseks ühtegi teaduslikku publikatsiooni ega muid ametlikke statistilisi andmeid, mis toetaksid tema väiteid amiši kogukonna kohta. Oma ettekandes väitis Kirsch, et oli rääkinud Lancasteri maakonnas amišitega ja sai teada, et koroonaviirusesse suri ainult viis kogukonna liiget. Sellest järeldas ta, et amišite koroonasuremus oli “90 korda madalam võrreldes USA-s keskmisega“. Seejärel väitis Kirsch, tõendeid esitamata, et amiši lapsed ei põe ka vähki, diabeeti, autismi, autoimmuunhaigusi ega mitmeid muid haigusi. “Te lihtsalt ei leia amišide kogukonnas ühtegi neist kroonilistest haigustest,“ ütles ta.Pole ühtegi teadusuuringut, mis toetaks väidet, et amišid on vaktsiinivastasuse tõttu immuunsed krooniliste haiguste suhtes. Samuti pole tõendeid, et amiši kogukonna seas oli koroonasurmasid 90 korda vähem kui USA-s üldiselt. Seega ei põhine Makroskoobi artikli väited teaduslikul uuringul, vaid ühe mehe jutul ja arvamusel.Amiši lapsi vaktsineeritakse ning neil esineb vähki, diabeeti ja autismiTeadusuuringud näitavad üheselt, et amišid siiski vaktsineerivad oma lapsi. Kuigi amiši kogukonnas on vaktsiinivastasust palju uuritud, ei ole selle kogukonna vaktsineerimismäärad isegi mitte nullilähedased.Näieks 2011. aastal 359 amiši lapsevanema seas tehtud uuringu järgi vastas vaid 14% küsitletutest, et nende lapsed ei ole vaktsineeritud. 2017. aasta uuring näitas, et 58% amiši vanematest nõustus oma lastele tegema erinevaid vaktsiine.2023. aasta uuringu tulemused toetavad varasemaid tõendeid selle kohta, et teatud amišite kogukonnad on alavaktsineeritud koroonaviiruse ja teiste haiguste vastu. Amišite koroona vastu vaktsineerituse määr oli ligikaudu 1,6% madalam võrreldes USA maakondade keskmistega, kus amišid elavad.Seega uuringud näitavad selgelt, et amiši lapsed ei ole täiesti, “100%“ või “praktiliselt“ vaktsineerimata, nagu artiklis väidetakse. Suur osa neist on vaktsineeritud.Amiši kogukondi meditsiiniliselt uurinud Marylandi ülikooli geneetilise epidemioloogi Braxton Mitchelli sõnul on amiši lastel diagnoositud ka vähki, diabeeti ja autismi. Näiteks 2010. aastal dokumenteeriti, et amiši lastel esineb autismi. See oli küll tol ajal USA üldise levimusega võrreldes madalam, kuid vastupidiselt väidetule ei ole see mingil juhul null. Uudismeedia on kajastanud juhtumeid, kus amiši lapsed põevad vähki. Seda näitavad ka uuringud.Amiši lastel esineb kroonilisi haigusi harvemini kui mitte-amishi lastel, kuid see ei tulene vaktsineerimisest, vaid füüsiliselt nõudlikumast elustiilist. Amiši kogukonna seas oli koroonasuremus suurem võrreldes kogu USA elanikkonnagaVäide, et amišite kogukonnas esines koroonasurmasid 90 korda vähem kui USA üldpopulatsioonis, ei vasta tõele.Uuringust, mis võrdles amišite ja USA elanikkonna liigset suremust 2020. ja 2021. aastatel, selgus, et amiši kogukondades oli suurem liigne suremus võrreldes USA üldpopulatsiooniga. 2020.-2021. aastatel oli see keskmiselt USA üldpopulatsioonis 23% ja amišite kogukondades 35%. Kui koroonavaktsiinid muutusid USA-s laialdaselt kättesaadavaks, hakkas üldpopulatsioonis liigne suremus langema, ent amišite oma hoopis tõusis.„Koroonaviirus on avaldanud neile kogukondadele suurt mõju ja isegi praegu [2021 — toim] on kõige suurema amišite osakaaluga maakondades koroonajuhtumite määr elaniku kohta tunduvalt kõrgem USA keskmisest,“ ütles Johns Hopkinsi Bloombergi rahvatervise kooli epidemioloogiaosakonna dotsent David Dowdy. Otsus: vale. Epidemioloogilised uuringud näitavad, et märkimisväärne osa amiši kogukonna lastest on vaktsineeritud. Eksperdid, uuringud ja meediakajastused näitavad, et Amiši inimestel on vastupidiselt väidetule diagnoositud nii autismi, vähki kui diabeeti. Amiši kogukonna seas oli koroonasuremus pandeemia ajal suurem võrreldes kogu USA elanikkonnaga.