Meklēt

Latvija nav vienīgā valsts pasaulē, kur visiem piedzimušajiem automātiski nepiešķir pilsonībuPretēji tam, kas apgalvots popularitāti ieguvušā ” TikTok ” video, Latvija nav vienīgā valsts, kuras likumi neparedz automātiski piešķirt pilsonību tās teritorijā piedzimušajiem bērniem.