Meklēt

FAKTIKONTROLL | Eakad, lapsed ja puuetega inimesed ei pea hakkama bussipileti eest maksmaSotsiaalmeedias levib portaali MinuAeg artikkel, mille järgi pidavat 2024. aastast muutuma bussisõit tasuliseks ka lastele, eakatele ja puuetega inimestele. Jutt põhineb väidetaval seadusemuudatusel, mida riigikogu pole tegelikult vastu võtnudki. Kevadel ametisse astunud valitsus otsustas viia läbi liikuvusreformi ja arendada nõudepõhist liikuvust. See tähendab muuhulgas, et maakonnaliinide ühistransport muutub koalitsioonilepingu järgi tööealistele inimestele tasuliseks. Ministeeriumi plaani järgi juhtub see alates 1. jaanuarist 2024. Postituste statistika Facebooki statistika põhjal on lehelülje „MinuAeg“ postitused jõudnud vähemalt 24 300 kasutajani.Lehekülg „MinuAeg“ on postitanud oma artiklit Facebooki neli korda.Jagamisi: 869Eelmisel nädalal hakkasid sotsiaalmeedias ringlema postitused, et vastav seadusemuudatus olevat vastu võetud juba selle aasta mais. Väidetavalt otsustas riigikogu, et 2024. aastast tuleb bussisõidu eest maksma hakata kõigil, olenemata vanusest või elukohajärgsest omavalitsusest. Väited pärinevad portaali MinuAeg 12. septembril ilmunud artiklist.Faktid Vastavalt koalitsioonilepingule jääb tasuta sõit maakonnaliinidel alles lastele, eakatele ja puuetega inimestele.Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi kava järgi muutub maakonnaliinidel sõitmine tasuliseks tööealistele sõitjatele alates 1. jaanuarist 2024.Muudatus ei puuduta kohalike omavalitsuste linnaliine, mida rahastatakse üksnes kohalikust eelarvest.Väide, et riigikogu muutis ühistranspordiseadust 2023. aasta mais, ei vasta tõele.„Jah, 2024. aastast tuleb bussisõidu eest maksma hakata kõigil, olenemata vanusest või elukohajärgsest omavalitsusest. See otsus võeti vastu 2023. aasta mais, kui Riigikogu kiitis heaks ühistranspordi seaduse muudatused. Muudatused jõustuvad 1. jaanuaril 2024,“ kirjutas 12. septembril portaal MinuAeg. Varem oli bussisõit tasuta alla 16-aastastele, õpilastele ja pensionäridele, kuid nüüd peavad väidetavalt hakkama kõik ühistranspordi kasutajad sõidu eest maksma.„Uus kord on tekitanud ka vastuseisu. Mõned inimesed leiavad, et see on ebaeetiline, et pensionärid ja õpilased peavad nüüd sõidu eest maksma. Teised leiavad, et tasuta sõit oli oluline sotsiaalne garantii, mis aitas vähendada vaesust ja sotsiaalset kihistumist,“ kirjutas portaal.Uue korra jõustumine olevat vaatamata vastuseisule kindel.Kuidas on tegelikult?Koalitsioonileppes on kirjas: „Viime läbi liikuvusreformi ja sünkroniseerime erinevad transpordiliigid ning arendame nõudepõhist liikuvust. Tagame tasuta ühistranspordi lastele, eakatele ja puuetega inimestele“. See tähendab, et maakondlik ühistransport muutub tasuliseks.„Vastavalt koalitsioonilepingule jääb tasuta sõit maakonnaliinidel alles lastele, eakatele ja puuetega inimestele,“ ütles regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ühistranspordiosakonna juhataja Andres Ruubas.Ministeeriumi praeguse kava kohaselt muutub sõitmine tasuliseks tööealistele sõitjatele Hiiu-, Saare-, Lääne-, Ida-Viru-, Viljandi-, Jõgeva-,Tartu-, Valga-, Põlva- ja Võrumaa maakonnaliinidel. Tööealised sõitjad on inimesed vanuses 20-62.Muudatus toimub Ruubase sõnul eeldatavalt alates 2024. aasta 1. jaanuarist.See aga ei puuduta Ruubase sõnul kohalike omavalitsuste, näiteks Tallinna, Tartu ja Pärnu linnaliine, mida rahastatakse üksnes kohaliku omavalitsuse eelarvest.„Tõele ei vasta väide, et kirjeldatud muudatused kehtestati ühistranspordiseaduses 2023. aasta mai redaktsioonis. Muudatuste jõustumiseks muudetakse seaduse asjakohaseid rakendusakte,“ selgitas Ruubas.Otsus: vale. Maakondlik ühistransport muutub praeguse kava järgi uuest aastast tasuliseks vaid tööealistele inimestele. Lapsed, eakad ja puuetega inimesed saavad maakonnaliinidel jätkuvalt tasuta sõita. Tõele ei vasta ka väide, et Riigikogu kiitis heaks ühistranspordiseaduse muudatused 2023. aasta mais. Riigikogu pole midagi sellist vastu võtnud.